Logo klien
Holistisch Goed
tel: 06-46497547
Marieke2009
Tera Mai™ healing systeem

Tera-Mai is de naam van een healing-systeem dat gebaseerd is op de vier elementen. Kathleen Milner heeft de naam aan dit healing-systeem gegeven en is wereldwijd als beschermde handelsnaam gedeponeerd.
Tera-Mai heeft dit trade mark, om te zorgen dat iedereen die deze naam gebruikt de initiaties op dezelfde manier doorgeeft zoals Kathleen Milner deze uitdraagt. Iedereen is er zeker van dat hij of zij dezelfde initiaties krijgt.

Hawayo Takata was geïnitieerd in Reiki maar had niet de volledige initiatietechnieken gekregen of geleerd. Haar werden alleen de symbolen en initiatie voor het element Aarde gegeven. Aarde is een belangrijke energie, omdat aarden bij alle heling noodzakelijk is. De initiatietechnieken voor de elementen Vuur, Water en Lucht waren dus weggelaten.

Hawayo Takata introduceerde Reiki in de Westerse wereld. Veel mensen werden ingewijd in Reiki. Takata vond alleen niet dat iedereen klaar was voor de hoeveelheid energie die zij kon geven. Ze besloot daardoor veel geld te vragen voor de Master inwijding en door delen van de initiatieprocedure weg te laten en symbolen te schrappen. Geen van de ingewijden konden niet dezelfde wonderen verrichten als Dr. Mikao Usui of als Hawayo Takata zelf.

Kathleen Milner werd in 1983 geïnitieerd in de eerste twee graden van Reiki door een Master uit de lijn van Hawayo Takata en Iris Ishikuro. De belangrijkste les die Reiki leert is dat men niet verantwoordelijk is of een ander wel of niet geneest. Men is slechts een kanaal. Vanwege de hoge kosten dacht ze nooit haar Master te halen. Na een periode waarin ze twee zware auto-ongelukken had en er fysiek slecht aan toe was, vind ze iemand waar ze voor een veel lager bedrag het mastership kan doen. Kathleen Milner knapt weer op en gaat uiteindelijk zelf Reiki-opleidingen geven. Haar studenten waren tevreden maar Kathleen Milner had het gevoel dat er meer moge­lijk moest zijn. Zij ging opzoek om de volledige kennis en kracht van de helende stralen van de elementen terug te vinden.

In die zoektocht ontdekt Kathleen Milner dat Hawayo Takato de ene student meer had geleerd dan de andere. Zelf is Kathleen Milner paranormaal begaafd en is een healer. Ze vrraagt om hulp en ontvangt gedurende 1991 symbolen die toegevoegd moeten worden aan de initiaties. De energie stroom van Reiki neemt toe. In de periode die daarop volgt krijgt ze te maken met andere energieën die anders aanvoelen. Reiki voelt aan als koud of warm energie die door de handpalmen stroomt. De andere energieën voelen als tintelingen, electrische schokjes, een luchtstroom en als water. Deze energieën zijn deel van de Tera-Mai Seichem initiaties. Kathleen heeft ook een aantal boeken geschreven waaronder het boek "Reiki en de andere stralen".

Reiki staat voor het element aarde met en voelt aan als koude of warme stromende energie. Het element aarde, Reiki, is van fundamenteel belang voor alle energiestralen. Zonder Reiki kan er op het fysieke niveau weinig tot niets gebeuren en is de basis energie.

Tera-Mai Reiki wordt gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van Reiki en als een basis voor initiaties in de drie andere energieën in het Seichem Sakara, Sophi-El en Angeliclight. Deze energieën staan voor de elementen vuur (Sakara), water (Sophie-El) en lucht (Angeliclight), voelen aan als kleine elektrische schokjes, als water en als een luchtstroom.

Energieën / elementen van Tera-Mai ™ Seichem

aarde

Reiki is verbonden met het element aarde. Net als de Aarde voelt deze energie warm en koud aan. De energie maakt het je mogelijk je karma sneller uit te werken.

Sophi-El is verbonden met het element water en voelt aan als golven van koele energie. Net als water zelf is deze energie zowel zacht als doortastend. Hierdoor vloeit de energie diep in het emotionele lichaam om de kern (oorzaak en gevolg) van een verstoring te vinden. Sophie-El opent het hart, zodat men meer liefde kan geven en ontvangen.
water

Sophi-El in combinatie met de andere stralen geeft de persoon die wordt behandeld het gevoel van vreugde en de ervaring "ik verdien het om gelukkig te zijn".

vuur Sakara is verbonden met het element vuur. Deze energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra's. Sakara brandt door blokkades en weerstanden in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën. Sakara zorgt voor een regenboog van beschermend licht die de aura omringt.
Angeliclight bestaat uit twee stralen, die verbonden is met het element lucht en het gebied van de Heilige Geest, de Engelen en het Hogere Zelf. Het element lucht drukt de kwaliteit uit van communicatie. Een aspect van communicatie is de stem of de kracht van het gesproken woord. Angeliclight verhoogt deze kwaliteit, waardoor het hebben van een lucht

gedisciplineerde geest en bewust zijn van je woorden belangrijk is. Praat je positief dan breidt positief zich uit, praat of denk je negatief, dan breidt dat zich uit. Je krijgt een verantwoordelijkheid te dragen.
Bij heling wordt de effectiviteit van het derde oog en de keelchakra aanzienlijk verhoogd. Dankzij Angeliclight kan het helingeffect beter samenwerken met de engelen, Heilige Geest en het Hoger Zelf van de persoon die behandeld wordt. Door Angeliclight wordt alles waar je mee werkt, bijv. Reiki, krachtiger en meegetrokken naar hogere niveaus.

Reiki (aarde) en Sophi-El (water) zijn vrouwelijke energieën, Sakara (vuur) en Angeliclight (lucht) zijn mannelijke energieën waardoor je als heler een goede balans hebt bij het werken met de helingsenergieën.

violet vuur

Violet Vuur

Violette Vuur is de zevende werkzame straal van de kosmos. Iedere van de zeven stralen wordt beheerd door een intelligentie. De beheerder van deze sterke kosmische kracht is Saint Germain.

Het Violette vuur heeft als eigenschap dat het emotionele trauma's kan transmuteren. Door negatieve ervaringen en gevoelens los te maken en te reinigen met Violette Vuur hoef je niet meer te lijden. Violette Vuur is een kracht die komt uit de diepte van het hart. Zonder deze hart energie is er geen transmutatie. Hart energie is verbonden met de ware liefde van God – onvoorwaardelijke liefde. Met die kracht kunnen we dingen loslaten en het lijden geven voor transmutatie. Na het lijden aan het Violette Vuur te geven voor transmutatie wordt het lijden vervangen door hart energie. Op die manier zal je het ware zijn in je hart vinden.

Het opent, reinigt en beschermt het energiesysteem, en verbind je daardoor ook dieper op je kern.

Yod

De Yod-inïtiatie is een zeer oude initiatie, die stamt uit het oude Egypte. De essentie is, dat de zielester, ziel, derde oog en het hart worden verbonden. Deze verbinding wordt ook de rainbowbridge genoemd.

Kathleen Milner schrijft over Yod het volgende: Door deze verbinding kom je beter in contact met de universele gedachtegang. Het helpt in het healingsproces, door je beter inzicht te geven waar de problemen liggen. Het verbindt je tevens op de Universele "Waarheid", waardoor je de werkelijke waarheid /eerlijkheid van een ander beter zult herkennen maar ook van jezelf. Yod is in de eerste plaats voor jezelf. Het kan je persoonlijke ontwikkeling enorm stimuleren. Diepe processen kunnen het gevolg zijn van het maken van keuzes vanuit die verbinding.